(CĐ) Kiều Kiều Vô Song – Lâm Gia Thành


1

Tác phẩm: KIỀU KIỀU VÔ SONG

Tác giả: Lâm Gia Thành

Thể loại: Cổ đại trọng sinh

Dịch và biên tập: Hàn Vũ Phi & Kentu

Nguồn: Khởi Điểm

Độ dài: 218 chương (tiến độ 1c/ngày)

Giới thiệu nội dung:

Nàng có một ấu đệ đã phải nếm trải biết bao nỗi khổ trên thế gian, nhưng mãi đến sau khi xưng vương mới khóc nức nở trước mộ nàng.

Nàng có một tổ tiên vô cùng vĩ đại, nhưng chỉ còn là vinh quang trong truyền thuyết mà thôi.

Gia thế nàng phú quý, dáng vẻ nàng xuất chúng, nhưng khi nàng mất lại chỉ vào tuổi đôi mươi…

Mục lục

Chương 1

Chương 2 ♠ Chương 3

Chương 4 ♠ Chương 5 ♠ Chương 6

Chương 7 ♠ Chương 8 ♠ Chương 9 ♠ Chương 10

Chương 11 ♠ Chương 12 ♠ Chương 13 ♠ Chương 14 ♠ Chương 15

Chương 16 ♠ Chương 17 ♠ Chương 18 ♠ Chương 19

Chương 20 ♠ Chương 21 ♠ Chương 22

Chương 23 ♠ Chương 24

Chương 25 

Chương 26

Chương 27 ♠ Chương 28

Chương 29 ♠ Chương 30 ♠ Chương 31

Chương 32 ♠ Chương 33 ♠ Chương 34 ♠ Chương 35

Chương 36 ♠ Chương 37 ♠ Chương 38 ♠ Chương 39 ♠ Chương 40

Chương 41 ♠ Chương 42 ♠ Chương 43 ♠ Chương 44

Chương 45 ♠ Chương 46 ♠ Chương 47

Chương 48 ♠ Chương 49

Chương 50

Chương 51

Chương 52 ♠ Chương 53

Chương 54 ♠ Chương 55 ♠ Chương 56

Chương 57 ♠ Chương 58 ♠ Chương 59 ♠ Chương 60

Chương 61 ♠ Chương 62 ♠ Chương 63 ♠ Chương 64 ♠ Chương 65

Chương 66 ♠ Chương 67 ♠ Chương 68 ♠ Chương 69

Chương 70 ♠ Chương 71 ♠ Chương 72

Chương 73 ♠ Chương 74

Chương 75

Chương 76

Chương 77 ♠ Chương 78

Chương 79 ♠ Chương 80 ♠ Chương 81

Truyện tạm thời được cập nhật link đến chương 81. Để theo dõi những chương mới nhất các bạn vui lòng bấm vào category Kiều Kiều Vô Song hoặc tag Lâm Gia Thành cuối mỗi chương

EBOOK quyển 1 Kiều Kiều Vô Song (gồm 117 chương đầu): PRCEPUBPDFWattpad

Chương 82 ♠ Chương 83 ♠ Chương 84 ♠ Chương 85

Chương 86  Chương 87 ♠ Chương 88  Chương 89  Chương 90

Chương 91  Chương 92  Chương 93 ♠ Chương 94

Chương 95  Chương 96  Chương 97

Chương 98 ♠ Chương 99

Chương 100

Chương 101

Chương 102 ♠ Chương 103

Chương 104 ♠ Chương 105 ♠ Chương 106

Chương 107 ♠ Chương 108 ♠ Chương 109 ♠ Chương 110

Chương 111 ♠ Chương 112Chương 113Chương 114 ♠ Chương 115

Chương 116 ♠ Chương 117 Chương 118 ♠ Chương 119

Chương 120 ♠ Chương 121 ♠ Chương 122

Chương 123 ♠ Chương 124

Chương 125

Chương 126

Chương 127 ♠ Chương 128

Chương 129 ♠ Chương 130Chương 131

Chương 132 ♠ Chương 133 ♠ Chương 134 ♠ Chương 135

Chương 136 ♠ Chương 137 ♠ Chương 138 ♠ Chương 139 ♠ Chương 140

Chương 141 ♠ Chương 142 ♠ Chương 143 ♠ Chương 144

Chương 145 ♠ Chương 146 Chương 147

Chương 148 Chương 149

Chương 150

Chương 151

Chương 152 ♠ Chương 153

Chương 154 ♠ Chương 155 ♠ Chương 156

Chương 157 ♠ Chương 158 ♠ Chương 159 ♠ Chương 160

Chương 161 ♠ Chương 162 ♠ Chương 163 ♠ Chương 164 ♠ Chương 165

Chương 166 ♠ Chương 167 ♠ Chương 168 ♠ Chương 169

Chương 170 ♠ Chương 171 ♠ Chương 172

Chương 173 ♠ Chương 174

Chương 175

Chương 176

Chương 177 ♠ Chương 178

Chương 179 ♠ Chương 180 ♠ Chương 181

Chương 182 ♠ Chương 183 Chương 184 ♠ Chương 185

Chương 186 ♠ Chương 187 Chương 188 ♠ Chương 189  Chương 190

Chương 191Chương 192 ♠ Chương 193 ♠ Chương 194

Chương 195 ♠ Chương 196 ♠ Chương 197

Chương 198 ♠ Chương 199

Chương 200

Advertisements