(CĐ) Khanh Vốn Phong Lưu


Khanh vốn phong lưu

Tác phẩm: Khanh Vốn Phong Lưu

Tác giả: Lâm Gia Thành 

Chuyển ngữ:  Thành Thời Gian 

Biên tập: Loyal Pang, Chjcbjbj

Thể Loại: Cổ đại, trọng sinh

Số chương: 259c

Poster: Mèo Mỡ

Giới thiệu

Nàng giúp y có được phú quý, nhưng cũng đương lúc y quyền thế ngập trời lại đang sống bị bức tử.

Tái sinh trở về lúc ban đầu, nàng thận trọng từng bước , mượn thế của nam tử khuynh thành để mưu tính cho mình một cuộc sống phú quý nhàn nhã, khoanh tay cười nhạt, trong nháy mắt lật phong vân thế gian.

Mục lục

Giải thích giai đoạn lịch sử xảy ra câu chuyện

Chương 1

Chương 2  Chương 3

Chương 4  Chương 5  Chương 6

Chương 7  Chương 8  Chương 9  Chương 10

Chương 11  Chương 12  Chương 13  Chương 14  Chương 15 

Chương 16  Chương 17  Chương 18  Chương 19

Chương 20  Chương 21 ♦ Chương 22

Chương 23 Chương 24

Chương 25

Chương 26

Chương 27 ♦ Chương 28

Chương 29  Chương 30 ♦ Chương 31

Chương 32  Chương 33 ♦ Chương 34  Chương 35

 Chương 36 ♦ Chương 37 ♦ Chương 38 ♦ Chương 39 ♦ Chương 40

Chương 41 ♦ Chương 42 ♦ Chương 43 ♦ Chương 44

Chương 45 Chương 46 ♦ Chương 47

Chương 48  Chương 49

Chương 50

Chương 51

Chương 52 ♦ Chương 53

Chương 54  Chương 55  Chương 56

Chương 57 ♦  Chương 58  Chương 59  Chương 60

Chương 61 ♦ Chương 62 ♦ Chương 63 ♦ Chương 64  Chương 65

Chương 66 ♦ Chương 67  Chương 68  Chương 69

Chương 70  Chương 71 ♦ Chương 72

Chương 73 ♦ Chương 74

Chương 75

Chương 76

Chương 77 ♦ Chương 78

Chương 79 ♦ Chương 80 ♦ Chương 81

Chương 82 ♦ Chương 83 ♦ Chương 84 ♦ Chương 85

Chương 86 ♦ Chương 87  Chương 88 ♦ Chương 89 ♦ Chương 90

Chương 91 ♦ Chương 92 ♦ Chương 93 ♦ Chương 94

Chương 95 ♦ Chương 96 ♦ Chương 97

Chương 98 ♦ Chương 99

Chương 100

Chương 101

Chương 102 ♦ Chương 103

Chương 104  Chương 105 ♦ Chương 106

Chương 107 ♦ Chương 108 ♦ Chương 109 ♦ Chương 110

Chương 111 ♦ Chương 112  Chương 113 ♦ Chương 114 ♦ Chương 115

Chương 116  Chương 117 ♦ Chương 118 ♦ Chương 119

Chương 120  Chương 121 ♦ Chương 122

Chương 123 ♦ Chương 124

Chương 125

Chương 126

Chương 127  Chương 128

Chương 129 ♦ Chương 130  Chương 131

Chương 132  Chương 133 ♦ Chương 134 ♦ Chương 135

Chương 136  Chương 137  Chương 138 ♦ Chương 139  Chương 140

Chương 141 ♦ Chương 142  Chương 143 ♦ Chương 144

Chương 145 ♦ Chương 146 ♦ Chương 147

Chương 148  Chương 149

Chương 150

Chương 151

Chương 152  Chương 153

Chương 154 ♦ Chương 155 ♦ Chương 156

Chương 157 ♦ Chương 158 ♦ Chương 159 ♦ Chương 160

Chương 161  Chương 162  Chương 163  Chương 164  Chương 165

Chương 166  Chương 167  Chương 168  Chương 169

Chương 170 ♦ Chương 171  Chương 172

Chương 173  Chương 74

Chương 175

Chương 176

Chương 177 ♦ Chương 179

Chương 179 ♦ Chương 180 ♦ Chương 181

Chương 182  Chương 183 ♦ Chương 184  Chương 185

Chương 186 ♦ Chương 187  Chương 188  Chương 189  Chương 190

Chương 191  Chương 192  Chương 193  Chương 194

Chương 195 ♦ Chương 196  Chương 197

Chương 198  Chương 199

Chương 200

Chương 201

Chương 202  Chương 203

Chương 204  Chương 205  Chương 206

Chương 207  Chương 208  Chương 209  Chương 210

Chương 211  Chương 212  Chương 213 ♦ Chương 214  Chương 215

Chương 216 ♦ Chương 217 ♦ Chương 218 ♦ Chương 219

Chương 220 ♦ Chương 221 ♦ Chương 222

Chương 223  Chương 224

Chương 225

Chương 226

Chương 227 ♦ Chương 228

Chương 229  Chương 230 ♦ Chương 231

Chương 232 ♦ Chương 233 ♦ Chương 234  Chương 235

Chương 236 ♦ Chương 237 ♦ Chương 238  Chương 239 ♦ Chương 240

Chương 241  Chương 242 ♦ Chương 243 ♦ Chương 244

Chương 245 ♦ Chương 246 ♦ Chương 247

Chương 248 ♦ Chương 249

Chương 250

Chương 251

Chương 252 ♦ Chương 253

Chương 254 ♦ Chương 255 ♦ Chương 256

Chương 257 ♦ Chương 258

Chương 259

Advertisements

81 thoughts on “(CĐ) Khanh Vốn Phong Lưu

  1. Truyện hay mà ss bận hay sao ko thấy edit tiếp vậy. Mị tướng quân chờ đã thấy lâu. Truyện này còn lâu hơn. Cố gắng lên đừng drop nhé ss

    1. vì mình hơi bận nên ko có khả năng làm tiếp. Nếu bạn thấy ai muốn làm thì cứ giới thiệu giúp mình nhé 😉

  2. Mình muốn làm tiếp truyện này . Đang hay mà drop thì quá là tiếc :(( Truyện nào cũng dài nên thấy nản . Mong giúp được ít nhiều :)) Có gì báo mjh nhé:)) Thanks!! vicka.1182@gmail.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s