Ebook Hạ Mộng Cuồng Thi Khúc


Đã có ebook các bạn nhé.

Loyal Pang

bba2

Tác phẩm: Hạ Mộng Cuồng Thi Khúc 

Tác giả: Quân Tử Dĩ Trạch (Thiên Lại Chỉ Diên)

Chuyển ngữ: Loyal Pang

Poster: Mèo Mỡ

Ebook-er: Coco

Link prc: https://www.dropbox.com/s/2iisbzbfc2vsm6t/HMCTK-Full.prc?dl=0

Link epub: https://www.dropbox.com/s/pmjo49qiwpuzyq1/HMCTK-Full-Quan-Tu-Di-Trach.epub?dl=0

Link pdf: https://www.dropbox.com/s/2ify1qe3jtk3e20/HMCTK-Full.pdf?dl=0

View original post

Advertisements

One thought on “Ebook Hạ Mộng Cuồng Thi Khúc

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s