Bảy Thanh Hung Giản – Chương 26


Chuyển Ngữ: Trà Hương

https://thanhthoigian.wordpress.com/

decor-lantern-lovely-pastel-vintage-favim-com-425500

Trước khi trò chuyện chính thức, Mộc Đại gọi cho Thần Côn để dự phòng, đại ý là nếu thái độ của La Nhận không tốt lắm, mong ông thông cảm một chút.

Thần Côn nói: “Ơ? La Nhận là cây thông nào? Cậu ta cũng chẳng phải bạn tốt của tôi, việc gì tôi phải thông cảm cho cậu ta? Không nghe, có gọi tới cũng không tiếp.”

Quả nhiên, người chuộng viết thư đều giống tảng đá, tính cách ngông cuồng, phần tử trí thức đều như vậy, Mộc Đại vội vàng chứng tỏ lập trường của mình: “Thế mới nói, tôi cũng không thích thái độ tự cho là đúng của anh ta, nên mới cần người vừa có văn hoá vừa có tài ăn nói như chú áp chế bộ dạng kiêu căng của anh ta, đè bẹp, lấn át mọi phương diện.”

Thần Côn nghe Mộc Đại khen đến mát gan mát phổi, ngay lập tức vui vẻ ra mặt: “Được rồi, Túi Tí Hon, nể mặt cháu, tôi sẽ đè bẹp tên Củ Cải Đỏ(*) kia.”

(*) Nguyên văn là 小萝卜- phiên âm Hán Việt là: Tiểu La Bặc. Continue reading “Bảy Thanh Hung Giản – Chương 26”

Advertisements